Henrik Sundholm

”Jag ville komma hit och säga att jag är en människa som inte existerar för andra. Det måste sägas. Världen håller på att gå under i en orgie i självuppoffring.” - Ayn Rand

juni 25, 2005

Bdsm som intellektuell njutning

Jag har haft fantasier om bdsmrelaterade saker ända sedan jag alls började tänka sexuellt. Det rör sig alltså om någon gång i mellanstadiet. Jag minns att jag fantiserade om bondage, om smisk- och förnedringslek. Det är ett ganska intressant faktum eftersom jag inte visste mycket om sex alls, verkligen inget om bdsm – och jag ifrågasatte heller aldrig ifall mina fantasier var "normala" eller ens "moraliska". Jag var förstås alldeles säker på att jag var ensam om mina fantasier, kanske därför att de verkade så absurda men också för att allting lät så fel: vilken tjej skulle tycka om att bli fastbunden, slagen och tvingad att göra saker? (Ordet "tvång" är förstås en stipulation; det rör sig knappast om våldtäkt utan snarare en punkt där kvinnan går med på att göra vad den dominante önskar, även om hon inte tycker om det). Man skall minnas att detta var en tid i livet då man talade om tjejbaciller och allt tal om sex utlöste fnittrande och nervositet. Med andra ord var det kanske inte så underligt ifall jag kände mig ensam om mina tankar. Det gör jag än idag i största allmänhet; det är min dom och min dygd.

Jag är osäker på när jag "upptäckte" bdsm och att det faktiskt fanns människor – människor i ett ganska stort antal dessutom – som gillade ungefär samma saker som jag. Det var åtminstone någon gång i högstadiet. Skolans sexualkunskap saknar en hel del matnyttig information, och kanske i synnerhet när det kommer till sexuella avvikelser. Det är snarare så att vi får lära oss om graviditet och sjukdomar (vilket innebär att många säkert får en negativ inställning till sex redan ifrån början). Sex anses dessutom så tabu, syndigt eller "privat" rent allmänt, att många helt enkelt går med på att så måste vara fallet. När det i skolan talades om de positiva sidorna med sex målades en bild upp av hur en man och en kvinna som älskade varandra kunde ingå ett betydelsefullt förbund, eller om hur orgasmen kändes som en explosion av vällust. Precis som i många andra av skolans ämnen utelämnade man en del väsentlig information, så att det hela passade lärarnas världsbild bättre. Onani ansågs positivt (som tur var) men erotiska medier förpassade man till moralismens avgrund. Företeelser som rör bdsm behandlade man inte alls. Jag är på det hela taget osäker på ifall skolans lärare hade någon insikt i detta ämne.

För att återknyta: någon gång i högstadiet kom jag i kontakt med det som vi kallar "bdsm". Ordet är en akronym som deriveras ur de engelska begreppen: "bondage/discipline", "dominance/submission" och "sadomasochism". Härmed borde inte finnas något tvivel om vad bdsm är. Det är Internet som odelat invigt mig i den officiella bdsmscenen (även om jag alltså hade utvecklat alldeles egna tankar kring detta flera år tidigare). Fortfarande var jag dock ganska övertygad om att människor med dessa preferenser var tämligen sällsynta; kanske var de många gånger extremister eller destruktiva och instabila (ett antagande som visat sig vara inte helt fel). Alltså: jag började studera ämnet genom att ta del av den information som fanns att tillgå, vilket främst var noveller och diverse bilder (oavsett vad som sägs är pornografiskt material många gånger bildande). Sedermera hittade jag även artiklar och mer vetenskapligt objektiva analyser av bdsmrelaterade ämnen. Omkring år 2003 började jag också läsa böcker i ämnet (inte minst de författare varifrån termerna "sadism" och "masochism" härrör – DAF de Sade och Leopold von Sacher-Masoch). Långsamt började jag lära mig mer om bdsm, men naturligtvis krävde det – och kräver fortfarande, som med det mesta – självständigt tankearbete.

Jag började få en mer klar och motsägelsefri syn på bdsm, men jag tillstår att detta fortfarande är en process i rörelse. Jag kan helt och fullt redogöra för vad som attraherar mig i sammanhanget; det är inget mindre än det som motsvarar mina ideal: oblyghet, öppensinnigt tänkande, intellekt, självmedvetenhet et cetera. Utifrån dessa mest grundläggande attraktionsmoment kan man sedan dra många paralleller. Rent lekamligt speglas mitt ideal också, givetvis, av mina ideal; det kan uttryckas främst i "en sund själ i en sund kropp". En frisk, stark och tränad sådan, med andra ord. Som sagt: parallellerna kan göras många, men man skall heller inte glömma rent individuella preferenser (som också de har sin grund i idealen). Jag uppskattar självständighet och stabilitet, mognad och förnuft. Därmed är jag inte – till skillnad ifrån många – så sexuellt attraherad av femtonåriga lolitor i skoluniform. Vidare följer en mer, låt säga, "vuxen" (begreppet är bristfälligt) klädstil osv. Detaljerna är irrelevanta; vad jag vill göra är att påvisa hur en sak kan härledas logiskt ur en annan. Så också gällande det i min mening "idealiska" bdsmförhållandet. I korta ordalag är kvinnan där någon som vågar och vill (därför att det är rationellt), någon som litar på mig fullt ut (för att jag förtjänat det), någon som inte hycklar (de flesta hycklar gällande ämnet sex), någon som alls inte är hämmad (blygheter är som farthinder: de är bara i vägen och aldrig nödvändiga om man använder sitt förnuft), någon som ser det som mer än en "lek" (det som enbart är "på lek" är inte sexigt; sex är också ett intellektuellt utövande), någon som eftersträvar att vara en så god undergiven som möjligt (medveten provokation anknyter till leken och motverkar det rent intellektuella för att inte säga alla seriösa syften för utövandet av bdsm)…

Ett kort tag trodde jag nästan att mitt intresse för bdsmrelaterade saker passade väl in i den form som utgjordes av den allmänna bdsmscenen. Men inte heller här är jag norm och ej heller bland "bdsmmänniskor" är mina preferenser konformiska. Detta upptäckte jag så sakteliga när jag blev medlem på det svenska bdsmcommunityt Darkside (www.darkside.se). Det stämmer att, bland bdsmkulturen, är de flesta män dominanta och de flesta kvinnor undergivna. Det är ett generellt faktum. Många är även "switchar", dvs. de tycker om bägge rollerna. Av allt att döma måste jag utgå ifrån att dessa personer är de som ser bdsm mest som "lek" eller som "krydda". Inte heller de som tycker om bdsm är så säkra på varför de gör det. Det allmänna antagandet är att bdsm bygger på förstärkt tillit och förtroende (något som förvisso är delvis sant, men långtifrån sanningens hela). Jag påstår snarare följande: vad man vill göra är att skapa och manifestera ideal; den dominante vill skapa sitt ideal och den undergivna finner stolthet i att formas till ett vackert hantverk, ett – konstverk. Detta behandlar sådana kontroversiella ämnen som "ideal" och "manlig suveränitet" – något som inte många vill kännas vid. På intet sätt är dock den undergivna som en lerklump emedan hon också måste kämpa för resultat. Bdsm blir dualism: bägge parter måste arbeta med sig själva den sin partner; den dominante förkroppsligar sitt ideal såväl som den undergivna också gör det: hon skapar genom sitt ideal en så bra skapare (dominant) som möjligt. Bdsm är psykologiskt intressant.

Igen: många och kanske de flesta utövarna av bdsm är osäkra och omedvetna om premisserna, om "varför". Det gäller här, såsom det gäller i de flesta ämnen. Dessutom ser en övervägande del av bdsmmänniskorna det hela som en lek eller en krydda blott och bart. Vem tycker om att bli hårt piskad, uträtta "förnedrande" (ordet, för vilket jag inte har ett bättre alternativ, syftar på sådana fall där den undergivnas blyghet och hämningar sätts på prov) uppdrag eller dylikt? Nog! – det här är bara exempel. För att uttrycka det solklart: den reella undergivna är någon som låter sig skapas och formas därför att det är hennes vilja; hon kanske inte "tycker om" allt som det innebär, men hon tycker om och önskar motsvara sitt eget ideal (och följaktligen den dominantes ideal som sammanfaller med hennes) varför hon utstår också det hon inte "tycker om" – men hon tycker om att utstå prövningarna. På samma sätt som en tränad njuter av ömmande muskler. Det finns mycket få som är "reellt undergivna". En hel del personer tycker om bdsm "lite" och "i viss mån". De missar själva det intellektuella syftet med det. Jag kan åter tala ur ett personligt perspektiv: för mig finns inga gränser utom de som sätts av moralisk/etisk måttstock eller ur hälsosynpunkt. Det är med det jag redan sagt som grund, som jag inte ogillar att se henne gråta, att tillfoga henne smärta eller med andra medel sätta henne på prov. Det är å andra sidan en del av det som bidrar till njutningen. Nåväl.

Bdsm är alltså inget undantag vad gäller medvetenhet. Det finns också bdsmutövare som är pryda och timida. Dessutom finns det de som medelst bdsm får utlopp för destruktiva och rent vansinniga sinnesrörelser (tänk bara på vad Sir Stephen gör med O. i boken av Pauline Réage). Jag kan betrakta saken ur två perspektiv: det rationalistiska och det empiriska. Förnuftsmässigt antar jag att fler än jag kommit fram till samma slutsatser (om de alls bevärdigats tänka över saken) och jag är övertygad om att det finns människor som har ett genuint och "reellt" intresse för bdsm. Nu är det emellertid det andra perspektivet jag vill emfassera, det empiriska, där jag utgår ifrån vad jag vet erfarenhetligen. Jag har inte träffat många som haft ett utpräglat intresse för bdsm – ett par fem stycken totalt kanske – och jag har ingen praktisk kunskap i ämnet värd namnet (även om jag "testat" många av de mest enkla sakerna; att "testa" innebär likafullt inte detsamma som ett seriöst utövande av bdsm). Min erfarenhet allena säger mig att ganska få människor har ett seriöst intresse för bdsm (givet att "seriöst" alltså innebär att man inte ser det som blott lek eller krydda) och att det är än mer få som alls är mogna för ett bdsmförhållande – för att inte tala om seriösa relationer med andra människor över huvud taget. Seriös bdsm (efter given definition) kräver ett visst mått av kompromisslöshet. Jag utesluter generellt sett helst bdsm som lek ur mitt sexliv, då det är mest frustrerande. Det är en integritetsfråga (liksom jag, som litteratör, helst utesluter skrivande som lek ur mitt författarskap; jag finner helt enkelt ingen tillfredsställelse i att göra något sämre än vad som möjligt är).

Fajaf ("för att jag är fri") har publicerat en artikel angående piskning som medel för lycka. Vid en sträng piskning frigörs endorfiner ur kroppen – dessa endorfiner är också kända som "lyckans hormon". Man känner sig helt enkelt glad och sorglös när denna process äger rum. Artikeln (som jag tyvärr inte har lokaliserat igen) menar att piskning kan vara en sådan katalysator för dessa endorfiner. Jag är övertygad om att många som blivit piskade – och som tycker om piskning – kommer att veta vad jag talar om. Piskning som lyckoterapi? Desto fler har jag talat med över Internet som haft visst eller stort intresse för bdsm, och just piskning är en dominerande preferens bland många som gillar "seriös" bdsm (återigen efter given definition). Kanske på grund av ovan nämnda teori? Hur som helst har jag haft faktisk kontakt med ett flertal människor som haft ett i allra högsta grad reellt intresse för bdsm. Ofta är de längtande och otillfredsställda därför att de inte funnit någon likasinnad för just dem. Det uppstår ett tragikomiskt dilemma: den dominante har svårt att finna någon att vara honom undergiven medan den undergivna många gånger inte finner någon dominant som vågar eller vill gå hela vägen. För några år sedan skulle jag utbrista "va! vilken kille skulle inte vilja eller gå med på att dominera sin flicka!" men jag vet i efterhand att det är många. Sådant är alltså ofta det dilemma som plågar de reellt intresserade bdsmmänniskorna.

Avslutningsvis några ord om relationer i största allmänhet: de bör byggas på respekt (man erkänner den andre som en bra människa, inte per automatik utan därför att det förtjänats). Människor undervärderar i allmänhet relationer, något som är förödande och inte minst för bdsmutövare. Få saker är lika tillfredsställande och fyller en med en sådan stolthet såsom en bra relation, oavsett dess natur. "Den här människan är underbar och oerhörd. Hon finns och jag får vara henne nära; hon vill ha mig där därför att hon ser samma saker i mig, hon finner mig värdig och förtjänt av hennes vänskap och kärlek". Varje god vänskap är ett intellektuellt erkännande och ett ömsesidigt utbyte av värden. Det enda som är mer tillfredsställande och gör en mer stolt än att få sitt intellekt bekräftat genom vänskap, det är att skapa sitt intellekt och med det åstadkomma saker. Bdsm är, i grund, en produkt av det intellektet, dvs. ett resultat av lusten att skapa. Den går miste om allt detta, som nöjer sig med det näst bästa eller det bästa av det sämsta. Det är i grund och botten det jag vill uppmana alla människor att inte göra – någonsin.
Av: Henrik Sundholm

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

If you are alone, call this number 800-211-9293. Connect with Real Singles from your local area instantly for only $0.99/min with a $4.99 connection fee. A true Match is only one phone call away 800-211-9293. Meet people with common interests and desires now. Check it out. 800-211-9293

11 augusti 2005 13:13  
Blogger kimberlee28kassandra said...

='Brand New News From The Timber Industry!!'=

========Latest Profile==========
Energy & Asset Technology, Inc. (EGTY)
Current Price $0.15
================================

Recognize this undiscovered gem which is poised to jump!!

Please read the following Announcement in its Entierty and
Consider the Possibilities
Watch this One to Trade!

Because, EGTY has secured the global rights to market
genetically enhanced fast growing, hard-wood trees!

EGTY trading volume is beginning to surge with landslide Announcement.
The value of this Stock appears poised for growth! This one will not
remain on the ground floor for long.

Keep Reading!!!!

===============
"BREAKING NEWS"
===============

-Energy and Asset Technology, Inc. (EGTY) owns a global license to market
the genetically enhanced Global Cedar growth trees, with plans to
REVOLUTIONIZE the forest-timber industry.

These newly enhanced Global Cedar trees require only 9-12 years of growth before they can
be harvested for lumber, whereas worldwide growth time for lumber is 30-50 years.

Other than growing at an astonishing rate, the Global Cedar has a number of other benefits.
Its natural elements make it resistant to termites, and the lack of oils and sap found in the wood
make it resistant to forest fire, ensuring higher returns on investments.

the wood is very lightweight and strong, lighter than Poplar and over twice
as strong as Balsa, which makes it great for construction. It also has
the unique ability to regrow itself from the stump, minimizing the land and
time to replant and develop new root systems.

Based on current resources and agreements, EGTY projects revenues of $140 Million
with an approximate profit margin of 40% for each 9-year cycle. With anticipated
growth, EGTY is expected to challenge Deltic Timber Corp. during its initial 9-year cycle.

Deltic Timber Corp. currently trades at over $38.00 a share with about $153 Million in revenues.
As the reputation and demand for the Global Cedar tree continues to grow around the world
EGTY believes additional multi-million dollar agreements will be forthcoming. The Global Cedar nursery has produced
about 100,000 infant plants and is developing a production growth target of 250,000 infant plants per month.

Energy and Asset Technology is currently in negotiations with land and business owners in New Zealand,
Greece and Malaysia regarding the purchase of their popular and profitable fast growing infant tree plants.
Inquiries from the governments of Brazil and Ecuador are also being evaluated.

Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little
known Companies That Explode onto Investor�s Radar Screens.
This stock will not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right
Now! And Please Watch This One Trade!!


GO EGTY!


All statements made are our express opinion only and should be treated as such.
We may own, take position and sell any securities mentioned at any time. Any statements that express or involve discussions with respect
to predictions, goals, expectations, beliefs, plans, projections, objectives, assumptions or future events or performance are
not statements of historical fact and may be "forward, looking
statements." forward, looking statements are based on expectations, estimates
and projections at the time the statements are made that involve a number of risks and uncertainties which could cause actual results
or events to differ materially from those presently anticipated. This newsletter was paid $3,000 from third party (IR Marketing).
Forward,|ooking statements in this action may be identified through the use of words such as: "projects", "foresee", "expects". in compliance with Se'ction 17. {b), we disclose the holding of EGTY shares prior to the publication of this report. Be aware of an inherent conflict of interest resulting from such holdings due to our intent to profit from the liquidation of these shares. Shares may be sold at any time, even after positive statements have been made regarding the above company. Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in our statements and opinions. Readers of this publication are cautioned not to place undue reliance on forward,looking statements, which are based on certain assumptions and expectations involving various risks and uncertainties that could cause results to
differ materially from those set forth in the forward- looking statements. This is not solicitation to buy or sell stocks, this text is
or informational purpose only and you should seek professional advice from registered financial advisor before you do anything related with buying or selling stocks, penny stocks are very high risk and you can lose your entire investment.

20 augusti 2005 23:32  

Skicka en kommentar

<< Home